Producenci

Cenniki do pobrania

Sonda

Twoje wydatki na żywność wynoszą miesięcznie

Statystyki

Produkty:
12
Kategorie:
10
Nowości:
0
Promocje:
0

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Regulamin sklepu

Sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej dragonimporter.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 
Sklep jest prowadzony przez firmę:
 
Dragon Importer - Patrycjusz Forysiak
ul. Kilińskiego 1, 96-503 Sochaczew
NIP: 837-154-53-82
Tel.: 503195850


1. DEFINICJE I POJĘCIA ZAWARTE W REGULAMINIE SKLEPU

Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem http://dragonimporter.pl

Klient – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której osobne przepisy przyznają zdolność prawną, osoba prawna, dokonująca Rejestracji i/lub Zamówienia w Sklepie.

Towary – produkty, których opisy zamieszczone są na stronach internetowych Sklepu.

Zamówienia – oferty zakupu Towarów składane przez Klientów za pośrednictwem Sklepu.

Cookies – pomocnicze pliki tekstowe zapisywane na komputerze Klienta, zawierające informacje związane z korzystaniem ze Sklepu. W szczególności dotyczą one identyfikacji sesji, w której z kolei znajdują się zakodowane informacje o zalogowaniu, osobistych ustawień obsługi witryny, towarach dodanych do koszyka oraz ustawień sortowania czy ostatnio oglądanych towarach. Sklep określa Politykę prywatności związaną z wykorzystywaniem plików cookies w dokumencie „Polityka prywatności” dostępnym na stronie Sklepu.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. – dalej: KC), zawarta przy wykorzystaniu serwisu internetowego Sklepu pomiędzy Sklepem a Klientem.

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Regulamin sklepu – niniejszy regulamin.


2. ZAMÓWIENIA

Wszystkie ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto (zawierają podatek VAT), wyrażone są w polskich złotych. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Na wszystkie towary sprzedawane w naszym sklepie wystawiamy faktury VAT.

Niektóre z oferowanych przez Sklep towarów mogą być czasowo niedostępne. W takim przypadku klient zostanie o tym poinformowany przez sprzedawcę lub przy pomocy informacji umieszczonej na stronie Sklepu.

Zawartość Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru. Umowa kupna-sprzedaży produktu zostaje zawarta z chwilą, w której przedstawiciel Sklepu drogą elektroniczną (e-mailem – na podany przez klienta adres poczty elektronicznej) lub telefonicznie potwierdzi, że zamówienie zostało skierowane do realizacji.

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę za pomocą specjalnego formularza dostępnego na stronie Sklepu. Warunkiem koniecznym przyjęcia zamówienia jest podanie przez kupującego wszelkich wymaganych w formularzu informacji. Dla ułatwienia dokonywania zakupów, Klient może dokonać swojej rejestracji w Sklepie. Dzięki niej przy następnej wizycie nie będzie potrzebne ponowne podawanie. Wystarczy się zalogować. .

Po wysłaniu zamówienia na podany w formularzu adres poczty elektronicznej klientowi zostanie wysłana odpowiedź ze specyfikacją zamówienia.

Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 18:00 będą potwierdzane drogą elektroniczną przez pracownika Sklepu i realizowane w terminie zgodnym z życzeniem klienta jednak nie wcześniej niż następnego dnia roboczego.

Zamówienia złożone w innych godzinach lub w niedzielę i święta będą potwierdzane i realizowane w najbliższym dniu roboczym.

W przypadku jakichkolwiek niejasność związanych z zamówieniem, pracownik Sklepu będzie kontaktować się z klientem telefonicznie. Jeżeli pracownikom Sklepu nie uda się skontaktować z klientem w przeciągu 5 dni roboczych od złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane.

Sklep zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do realizacji zamówienia w przypadku trwałej niedostępności zamówionego towaru  lub z powodu innych ważnych przyczyn.

Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z:

- oświadczeniem o znajomości regulaminu sklepu i jego przestrzeganiu,

- wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych klienta na potrzeby Sklepu.

Jeżeli zamówienie zostało potwierdzone, zamawiający nie może takiego zamówienia wycofać.

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Dragon Importer zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

 
3. DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

Towary dostępne w Sklepie dostarczane są wyłącznie na terenie Polski.       

Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu. Możliwy jest również odbiór osobisty w Piasecznie ul. Puławska 38. Należy w takim przypadku kontaktować się za pośrednictwem e-maila lub telefonicznie i potwierdzić możliwość.

Możliwe są następujące formy płatności:  

Przelewem na rachunek bankowy Sklepu - numer rachunku przesyłany jest pocztą elektroniczną po przyjęciu zamówienia do realizacji. Zamówienie jest realizowane dopiero po wpłynięciu należności na konto.
Płatność elektroniczna - w naszym sklepie wykorzystujemy system płatności eCard, do którego zostaniesz przekierowany w celu dokonania płatności.
Pobranie - płacisz gotówką przy odbiorze towaru (kurierowi, listonoszowi lub w oddziale Poczty Polskiej - w zależności od metody dostawy).
Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w zakładce Formy płatności.

Firma kurierska dostarcza przesyłki w ciągu 1-2 dni roboczych po wysyłce z naszego magazynu. Nie odpowiadamy za opóźnienia w dostawie przesyłek przez firmy kurierskie.

Odbierając zamówiony towar nabywca powinien sprawdzić, czy przesyłka nie została uszkodzona podczas transportu, a także czy jest zgodna z zamówieniem. Sprawdzenie to musi się odbyć w obecności dostawcy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braku jakiegoś towaru kupujący powinien skontaktować się ze Sklepem.

Zastrzegamy sobie prawo do nie wysłania artykułów które mogą ulec uszkodzeniu.


4. REKLAMACJE

Reklamacje na podstawie odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane na piśmie lub drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy podany na stronie internetowej Sklepu. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Klient zobowiązany jest do dostarczenia reklamowanego Produktu według własnego wyboru, bądź osobiście do magazynu Sprzedawcy, bądź w sposób określony w Regulaminie dla dostawy Produktów tj. kurierem lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres korespondencyjny Sprzedawcy.

Sprzedawca reklamacje rozpatruje w terminie 14 dni od zgłoszenia. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do tego, reklamacji w terminie 14 dni od zgłoszenia, uważa się, za uzasadnioną.

W przypadku uzasadnionej reklamacji tj. w przypadku, gdy produkt jest niezgodny z umową, Klient może żądać od sprzedawcy doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

W razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca w terminie 10 dni roboczych dokona naprawy produktu albo jego wymiany na produkt wolny od wad.
 

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Nr poz. 827 ze późn. zm.) Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia odbioru Towaru lub zawarcia umowy sprzedaży. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Oświadczenie można złożyć dołączając je do przesyłki ze zwracanym Towarem, kierowanej na adres do zwrotu Towaru (podany w niniejszym Regulaminie sklepu) lub wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres email dragonimporter1@gmail.com.

Sprzedawca zwróci Klientowi cenę sprzedaży Towaru (wraz z kosztami dostawy Towaru do Klienta) niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, chyba że Klient wskaże inny sposób zwrotu ceny sprzedaży.

Klient obowiązany jest zwrócić Towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient powinien zwrócić Towar w takim składzie ilościowym i jakościowym jaki otrzymał od Sklepu, w szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) oraz oryginalne opakowanie, co jednak nie ma wpływu na prawo do odstąpienia od umowy oraz skuteczność oświadczenia o odstąpieniu od umowy.  

Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Klienta. Zwrot Towaru (koszt odesłania Towaru do Sklepu) odbywa się na koszt Klienta.

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Klientowi w wypadkach określonych w obowiązujących przepisach.

Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Nr poz. 827 ze późn. zm.), nie przysługuje przedsiębiorcom dokonującym zakupu na cele prowadzonej działalności gospodarczej.
 

6. PRAWA AUTORSKIE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wszelkie znaki towarowe i nazwy zostały użyte wyłącznie w celu prezentacji produktów i są własnością producentów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dane osobowe klientów przechowywane są w bazie Sklepu wyłącznie w celach realizacji zamówień oraz ewentualnych reklamacji. Nie będą one udostępniane innym podmiotom. Klient ma pełne prawo do wglądu, poprawiania oraz usunięcia swoich danych zgromadzonych w Sklepie.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych zawiera Polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.


7. ZMIANY W REGULAMINIE SKLEPU

Zmiana Regulaminu sklepu następuje poprzez ich zamieszczenie na stronach sklepu internetowego, a zmiany wchodzą w życie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia. Strony związane są postanowieniami Regulaminu sklepu obowiązującymi w momencie składania zamówienia.

W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszego Regulaminu, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. Spory wynikające z funkcjonowania i świadczenia usług oferowanych w ramach Sklepu poddane będą rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych.

Bestsellery

Sklep jest w trybie podglądu

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.

{nocache:57b962691ac966080e26197b63af0a7a#0}
Sklep internetowy od home.pl